Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

ζητείται...Total credits achieved: Level 1: 0
Level 2: 0
Level 3: 0
Masters: 180
 Overall decision for this academic year: Award (Final) Obtained
 Award obtained: (Qualification): Master of ******* (Classification): Distinction 1 Nov 2012

 


      
 Νομίζω επέρασα!!!! Omg!!! Είμαι μάστρος τζαι επίσημα πλέον!!! τωρά γυρέφκω μάστρο :)

2 σχόλια: