Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

Επιστροφές.. Καταστροφες...

Επιστροφή. 

Στα πάτρια εδάφη. 

Τι μέλλει γενέσθαι; Τι γίνετε από δω και μπρος; 

Ερωτήματα σωρό τα  οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης αλλά το πνεύμα αρνείται να συνεργαστεί σε οποιασδήποτε μορφής πνευματικής ή αλλης λειτουργίας.

Γυρνάς στα πάτρια εδάφη. 

Στα τριάντα σου. Άνεργη, άεργη, άπρακτη. Αυτά.

Περίοδος αναπροσαρμογής. Ανασυγκρότησης. Συναρμολόγησης.

Δύο χρόνια σε Λεμεσιανά εδάφη. Ωραία περάσαμε.


Πάτρια εδάφη.

Καλή επιστροφή. Ανώμαλη προαναγγέλεται η πορεία.